pISSN 2636-0004
eISSN 2636-0012
Cited by CrossRef (11)
 1. Albert Garcia-Sumalla, Carme Loras, Vicente Sanchiz, Rafael Pedraza Sanz, Enrique Vazquez-Sequeiros, Jose Ramon Aparicio, Carlos de la Serna-Higuera, Daniel Luna-Rodriguez, Xavier Andujar, María Capilla, Tatiana Barberá, Jose Ramon Foruny-Olcina, Belen Martínez, Miguel Dura, Silvia Salord, Berta Laquente, Cristian Tebe, Sebastia Videla, Manuel Perez-Miranda, Joan B. Gornals. Multicenter study of lumen-apposing metal stents with or without pigtail in endoscopic ultrasound-guided biliary drainage for malignant obstruction—BAMPI TRIAL: an open-label, randomized controlled trial protocol. Trials 2022;23
  https://doi.org/10.1186/s13063-022-06106-1
 2. Tatsuya Sato, Hirofumi Kogure, Yousuke Nakai, Sachiko Kanai, Kazunaga Ishigaki, Ryunosuke Hakuta, Kei Saito, Tomotaka Saito, Naminatsu Takahara, Tsuyoshi Hamada, Suguru Mizuno, Atsuo Yamada, Hiroyuki Isayama, Kazuhiko Koike. Endoscopic treatment of hepaticojejunostomy anastomotic strictures using fully‐covered metal stents. Digestive Endoscopy 2021;33:451
  https://doi.org/10.1111/den.13773
 3. Yuki Kawasaki, Susumu Hijioka, Yosikuni Nagashio, Akihiro Ohba, Yuta Maruki, Kosuke Maehara, Motohiro Yoshinari, Yuya Hisada, Shota Harai, Hidetoshi Kitamura, Yumi Murashima, Takehiko Koga, Shun Kawahara, Syunsuke Kondo, Chigusa Morizane, Hideki Ueno, Jun Ushio, Kiichi Tamada, Shunsuke Sugawara, Miyuki Sone, Takeshi Takamoto, Satoshi Nara, Daisuke Ban, Minoru Esaki, Yasuaki Arai, Kazuaki Shimada, Yutaka Saito, Takuji Okusaka. A novel endoscopic technique using fully covered self-expandable metallic stents for benign strictures after hepaticojejunostomy: the saddle-cross technique (with video). Surg Endosc 2022;36:9001
  https://doi.org/10.1007/s00464-022-09358-9
 4. Yuto Yamada, Takashi Sasaki, Tsuyoshi Takeda, Takeshi Okamoto, Takafumi Mie, Chinatsu Yonekura, Takaaki Furukawa, Akiyoshi Kasuga, Masato Matsuyama, Masato Ozaka, Takahisa Matsuda, Yoshinori Igarashi, Naoki Sasahira. Removal of Duckbill‐type laser‐cut anti‐reflux metal stents: Clinical evaluation and in vitro study. DEN Open 2023;3
  https://doi.org/10.1002/deo2.217
 5. Tsuyoshi Hamada, Hiroyuki Isayama, Yousuke Nakai, Takuji Iwashita, Yukiko Ito, Tsuyoshi Mukai, Hiroshi Yagioka, Tomotaka Saito, Osamu Togawa, Shomei Ryozawa, Kenji Hirano, Suguru Mizuno, Natsuyo Yamamoto, Hirofumi Kogure, Ichiro Yasuda, Kazuhiko Koike. Antireflux covered metal stent for nonresectable distal malignant biliary obstruction: Multicenter randomized controlled trial. Digestive Endoscopy 2019;31:566
  https://doi.org/10.1111/den.13381
 6. Albert Garcia-Sumalla, Carme Loras, Carlos Guarner-Argente, Julio G. Velasquez-Rodriguez, Xavier Andujar, Silvia Salord, Juli Busquets, Cristian Tebe, Berta Laquente, Joan B. Gornals. Is a coaxial plastic stent within a lumen-apposing metal stent useful for the management of distal malignant biliary obstruction?. Surg Endosc 2021;35:4873
  https://doi.org/10.1007/s00464-021-08435-9
 7. Yuto Yamada, Takashi Sasaki, Tsuyoshi Takeda, Takafumi Mie, Takaaki Furukawa, Akiyoshi Kasuga, Masato Matsuyama, Masato Ozaka, Yoshinori Igarashi, Naoki Sasahira. A novel laser‐cut fully covered metal stent with anti‐reflux valve in patients with malignant distal biliary obstruction refractory to conventional covered metal stent. J Hepato Biliary Pancreat 2021;28:563
  https://doi.org/10.1002/jhbp.966
 8. Akihiko Kida, Yukihiro Shirota, Fumitaka Arihara, Jun Asai, Koichiro Matsuda, Kaheita Kakinoki, Mitsuru Matsuda, Akito Sakai, Mitsuhiro Terada, Takeshi Urabe. Biliary stones or ulcers at the choledochojejunal anastomotic site involving the jejunal mucosa at stent removal may be recurrent factors in patients with benign choledochojejunal anastomotic stenosis undergoing endoscopic biliary stenting using fully covered self‐expandable metal stents. J Hepato Biliary Pancreat 2022;29:1044
  https://doi.org/10.1002/jhbp.1167
 9. Tsuyoshi Hamada, Yousuke Nakai, Hiroyuki Isayama, Kazuhiko Koike. Antireflux metal stent for biliary obstruction: Any benefits?. Digestive Endoscopy 2021;33:310
  https://doi.org/10.1111/den.13679
 10. Kazunaga Ishigaki, Rintaro Fukuda, Yousuke Nakai, Go Endo, Kohei Kurihara, Kota Ishida, Shuichi Tange, Shinya Takaoka, Yurie Tokito, Yukari Suzuki, Hiroki Oyama, Sachiko Kanai, Tatsunori Suzuki, Yukiko Ito, Tatsuya Sato, Ryunosuke Hakuta, Kei Saito, Tomotaka Saito, Tsuyoshi Hamada, Naminatsu Takahara, Suguru Mizuno, Hirofumi Kogure, Mitsuhiro Fujishiro. Retrospective comparative study of new slim‐delivery and conventional large‐cell stents for stent‐in‐stent methods for hilar malignant biliary obstruction. Digestive Endoscopy 2024;36:360
  https://doi.org/10.1111/den.14604
 11. Yuki Kawasaki, Susumu Hijioka, Yoshikuni Nagashio, Akihiro Ohba, Yuta Maruki, Kotaro Takeshita, Tetsuro Takasaki, Shin Yagi, Daiki Agarie, Yuya Hagiwara, Hidenobu Hara, Kohei Okamoto, Daiki Yamashige, Souma Fukuda, Masaru Kuwada, Shunsuke Kondo, Chigusa Morizane, Hideki Ueno, Takuji Okusaka. Study protocol for a prospective, multicentre, phase II trial on endoscopic treatment using two fully covered self-expandable metallic stents for benign strictures after hepaticojejunostomy. BMJ Open 2023;13:e078967
  https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-078967